อีกหนึ่งความจำเป็นในยุคดิจิตอลที่ขาดไม่ได้เลย คือ สายต่อพ่วง(Cable) ที่จะช่วยเชื่อมต่อ อุปกรณ์ของคุณตามความต้องการ

 

Cables

 

ท่านใดสนใจสามารถติดต่อ สอบถามรายละเอียดสินค้า และราคาได้ที่

ITS Integrator Co.,Ltd.
โทร. 02-192-6697, 091 939 8582 (พรรทิภา)
Email : info@itsithai.com
http://itsithai.com/