บริการ รับ-ส่ง สินค้า ให้กับผู้ใช้บริการ พร้อมรับ-ส่ง สินค้านำซ่อม เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการอย่างทั่วถึง

“The Best of Services”

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่อง การบริการหลังการขาย เป็นสำคัญยิ่ง ดังนั้นบริษัทฯ ยินดีให้คำปรึกษาตลอดจนการดูแลซ่อมบำรุงบริการหลังการขายเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า


บริการติดตั้งระบบ วางเครือข่ายเน็ตเวิร์กให้กับผู้ใช้บริการ พร้อมให้คำปรึกษา แนะนำวิธีการใช้งานเบื้องต้น ตลอดจนข้อควรระวัง เพื่อรักษาอุปกรณ์เครือข่ายให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดอายุการใช้งาน

delivery03